top of page

НАШИЯТ ЕКИП

Ние сме Фондация Маттер - екип от специалисти в областта на масовата комуникация, логопед, специален педагог, родители и оперативни експерти. Обединени в нашата ангажираност към приобщаването по принцип, ние използваме нашия разнообразен опит, за да даваме сила на хора със специални потребности, техните семейства и да насърчаваме обществената промяна. Заедно създаваме среда, в която всяки глас се чут и ценен.

ЕКИП

Снежина
Михайлова

Член на УС,

Старши консултант - приобщаване

  • Facebook

Геновева 
Боянова

Член на УС, 

Родител & Асистент финанси

genoveva@matterthefoundation.org

  • Facebook

Невена 
Стаева

Член на УС,

Отговорник за работата на терен

nevena@matterthespace.com

  • Facebook

Ева Стоянова

Член на УС,

Председател

  • Facebook

Александра
Димитрова-Ненова

Член на УС, 

Старши специалист комуникации

alex@matterthefoundation.org

  • Facebook
bottom of page