top of page
22.jpg

КАКВО ПРАВИМ

Нашата цел е да създаваме приобщаващи пространства като социално кафене например, да предлагаме безплатна терапия в специализирани стаи и да разработваме онлайн ресурси за родители. Нашата работа е съсредоточена върху упълномощаването на хората с увреждания, насърчаването на ангажираността на общността и отбелязването на разнообразието във всяка част от живота.

ПРОЕКТИ

Трите ни основни постоянни цели за постигане са: нашето социално кафене, собствено произведени продукти и услуги за кетъринг, както и информационни материали и уеб страници, създадени да упълномощават, образоват и ангажират. Всяка инициатива е адаптирана така, че да създава приобщаващи възможности, да подкрепя хората със специални нужди и да разпространява осведоменост в нашата общност.

Социално кафене

Продукти и кетъринг

Нашето социално кафене ще бъде повече от просто кафене; то ще е общностен център, който насърчава включването и взаимодействието. Тук хората с увреждания работят и социализират, преодолявайки бариери и насърчавайки по-дълбоко разбиране в общността.

Произвеждаме разнообразие от уникални продукти и предлагаме кетъринг услуги, създадени с участието на хора със специални потребности. Тази инициатива не само предоставя ценни умения за работа и възможности за заетост, но и разпространява нашата мисия в по-широката общност и ни прави устойчиви финансово.

Образователни ресурси

Целта ни е да създадем и разпространяваме разнообразни информационни и образователни материали, насочени към подкрепа на родителите и грижителите на хора с увреждания. Тези ресурси предоставят насоки, съвети и най-новите изследвания, като дават нови сили на семействата, подкрепени с знание.

Стая 'Тяло'

Стая 'Глас'

Стая 'Ум'

В нашата Стая 'Тяло'ерго терапевти ще работят с деца и възрастни така че да подобрят ежедневните им умения за справяне в посока по-независим и пълноценен живот.

Стая 'Глас' е посветена на логопедична терапия, където опитни терапевти ще помагат на деца и възрастни с патология в говора да подобрят своите комуникационни умения, за да могат да изразяват себе си по-добре и самостоятелно.

В Стая 'Ум' в Маттер, психолози ще работят с хора с увреждания и родителите, предоставяйки персонализирана подкрепа за повишаване на благополучието и насърчаване на личния растеж и устойчивостта на всеки.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ.

Има много начини да разрешите Проблема и да станете част от доброто.

bottom of page